Probleem info


Start
Opzoeken
NHG standaarden
Probleem info
Voorlichting
Organisatie
Zorg per regio
Zoeken

A Algemeen

Farmacologie

  Vergiftigingeninfo

  Apotheekkennisbank

  Ephor Polyfarmacie

  Toxicologie

  Antibioticabeleid SWAB

  Zwangerschap en psychiatrie

  Medicatieoverdracht

  Pill identifier

 

Infecties

  Rijksvaccinatieprogramma

  Infectieziekten A-Z RIVM

  LCi richtlijn asplenie

  Infectieziekten en arbeid

  Voedsel ziekteverwekkers

  Beroepsziekten

  Reizigersadvisering

  Richtlijn endocarditis profylaxe

 

Overige algemeen

  Groeicurves

  Orphanet zeldzame ziekten

  Adjuvant

  AMK Kindermishandeling

  Chirurgenwerk

  Spoedeisende geneeskunde

  Verwijsformulier arbo arts

  Erfelijkheid

  Preimplantatie genetische 

  diagnostiek

  Canon vd Gerontologie

  slaperigheidstest

  Netwerkzorg op maat

  Huisarts en genetica

  Huisarts-migrant.nl

 

B Bloed

Hematologieklapper

Hemoglobinopathieen

 

D Maag-darm

Artsenwijzer dietetiek

Centrum eetstoornissen

Risicometer darmkanker

 

F Ogen

Eye atlas

Hulpmiddelen

Ned Oogheelkundig Genootschap

Oogartsen.nl

Stichting oogheelkundig onderwijs

 

K Hart en vaatziekten

HVZ scoremeter

ECGpedia

ECG library

Hartgeluiden en souffles

UKPDS Risk engine

STOEH

Testuwrisico.nl

 

L Bewegingsapparaat

Atlas bewegingsapparaat

Atlas bewegingsapparaat 2

Video instructie hand-polsklachten

Wheeless' textbook orthopedics

Pediatric Orthopedics

Handletselkaart

Sportblessures

Sportgeneeskunde

Spierziekten

Jicht risicometer

 

 

N Neurologie

Hoofdpijn

Dermatomen voorzijde

Dermatomen achterzijde

Dermatomen gelaat

Richtlijnen neurologen

Parkinsonnet

Kinderneurologie

 

P Psychosociaal

Psychische stoornissen

Meetinstrumenten psychiatrienet

GGZ adresssen Trimbos

GGZ-huisartsen adviesgroep

Alcohol en Werk

MMSE

Vragenlijsten depressie

Depressie BDI vragenlijst

GDS

4DKL klachtenlijst

4DKL scoreformulier

Stoppen met roken

Dyslexie

Omzetten antidepressiva

Invoering basisGGZ

 

R Luchtwegen

Zie thema pagina astma copd

CAHAG

Vragenlijst casefinding COPD

CCQ weekversie

CCQ 24 uursversie

Griepvaccinatie SNGP

Instructiefilms COPD diagnostiek

 

Aangepast zoeken

 

 

Link werkt niet?

S Huid en subcutis

Dermatologie atlas IOWA

Atlas huid Dermis

Huidziekten.nl

Formularium dermatologica

Huidinfo.nl

 

T Endocrien

Nieuwe HbA1c waarden

DiHAG

Diabetes2.nl

BMI en Cockcroft calculator

Diabetische nefropathie

UKPDS Risk engine

 

U Urinewegen

Stroomschema nierschade

MDRD GFR calculator

BMI en Cockcroft calculator

IPSS mictie score

Expertgroep Uro-gynaecologie

 

XY Vrouw Man

Prognostisch model subfertiliteit

stroomschema subfertiliteit

SOA

Seksindepraktijk.nl

Indicatielijst verloskunde

Uitrekenen a terme datum

Teratologie informatie service

Borstkanker

Risicometer borstkanker

 

 

 

 


Start | Opzoeken | NHG standaarden | Probleem info | Voorlichting | Organisatie | Zorg per regio | Zoeken

 
Spreekuurassistent.nl is opgezet om huisartsen en medewerkers te ondersteunen bij het gebruik van internet in de huisartspraktijk. Neemt u contact  op met de webmaster bij vragen, suggesties of aanvullingen. Colofon.
Laatst bijgewerkt:  12 april 2015.          2012