Zorg per regio


Start
Opzoeken
NHG standaarden
Probleem info
Voorlichting
Organisatie
Zorg per regio
Zoeken

Noordwest-Nederland 

  A Amsterdam/Almere

  B Noord-Holland Noord

  C Noord-Holland Midden

West-Nederland 

  D Rotterdam

  E Haaglanden

  F Rijnland & Midden-Holland

  G Westland/Schieland/Delfland

Zuidwest-Nederland

  H Zuid-Holland Zuid

  I West-Brabant

  J Midden-Brabant

  K Zeeland

  L Noord-Brabant Noordoost

Zuidoost-Nederland

  M Zuidoost-Brabant

  N  Limburg

  O  Nijmegen

Oost-Nederland

  P Gelre-IJssel

  Q De Gelderse Rivieren

  R Twente

Noord-Nederland

  S Friesland

  T Groningen

  U Drenthe

  V Zwolle/Flevoland

Midden-Nederland

  W Midden-Nederland

Aangepast zoeken

 

 

Uw regio op HaWeb: uitleg

 

Informatie per huisartsenkring over zorgaanbieders. organisatie, nascholingen etc. Klik op de kaart.

 

Amsterdam-Almere Noord-Holland Noord Noord-Holland Midden Rotterdam Haaglanden West-Brabant Midden-Brabant Zeeland Noord-Brabant Noordoost Zuidoost-Brabant Limburg Nijmegen Gelre-IJssel De Gelderse Rivieren Twente Friesland Groningen Drenthe Zwolle-Flevoland Midden-Nederland Westland-Schieland-Delfland Rijnland en Midden-Holland

bron: LHV (met toestemming)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Start | Opzoeken | NHG standaarden | Probleem info | Voorlichting | Organisatie | Zorg per regio | Zoeken

 
Spreekuurassistent.nl is opgezet om huisartsen en medewerkers te ondersteunen bij het gebruik van internet in de huisartspraktijk. Neemt u contact  op met de webmaster bij vragen, suggesties of aanvullingen. Colofon.
Laatst bijgewerkt:  12 april 2015.          2012